پیشنهادهای گرافیک

● پایان دیکتاتوری | میثم محمدحسنی (+)

● فروپاشی نظام سرمایه داری | تخریب‌چی مجازی (+)

● Murderer | میثم محمدحسنی (+)

● اخراج سفیر اسرائیل از مصر | عباس گوردرزی (+)

● دنیای اسلام بیدار شده است | چند جرعه اندیشه (+)

● کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا | تخریب‌چی مجازی(+)

 

/ 0 نظر / 18 بازدید