پیشنهادهای مکتوب

● درآمدی بر سیر تفکر معاصر | محمد مددپور (+)

● کوچه‏ نقاش‏‌ها | خاطرات سید ابوالفضل کاظمی (+)

● سوره اندیشه | شماره‌ی سوم از دوره‌ی جدید ماه‌نامه (+)

● یادآور | شماره‌ی چهارم کتاب ماه تاریخ شفاهی انقلاب اسلامی | بازخوانی کارنامه‌ی فرقان و فرقان‌گونگی در تاریخ انقلاب (+)

● رشد، صراط، اخبات | سه‌گانه‌ی جاودانه‌ی علی صفایی (+)

● سوره اندیشه | شماره‌ی دوم از دوره‌ی جدید ماه‌نامه (+)

 

/ 0 نظر / 19 بازدید